Uitschrijven

Indien men zich wil uitschrijven bij Karateschool Senshin dan kunt u voor of na de lessen een uitschrijfformulier bij de leraar halen en invullen. Uitschrijving gebeurt alleen d.m.v. het uitschrijfformulier.

 

Opzegging dient minimaal één maand vóór het nieuwe kwartaal via het uitschrijfformulier te geschieden. Bij opzegging vindt géén restitutie van reeds voldane contributie plaats. Achterstallige contributie blijft na uitschrijving of royement invorderbaar. Het uitgeschreven lid mag het kwartaal waarvoor reeds betaald is uiteraard de lessen blijven volgen.

 

De uitschrijving van leden jonger dan 18 jaar dient gedaan te worden door één van de ouders/verzorgers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *